Restaurering

Restaurering/ Restaurering

Restaurering av bilder

Fotografier med repor, blekta fläckar, veck i bilden och liknande, kan retuscheras för att se ut som nya. Kom in med dina bilder till oss för att få en uppskattning av vad som kan göras.

Pris:

Retusch liten (enklare lagningar, bildförbättring) – 200:-
Retusch mellan (större lagningar, enkla montage) – 500:-
Retusch stor: (avancerade montage mm) – 900:-

Leveranstid: 2-5 dagar